FARSKÉ OZNAMY 25. 04. – 01. 05. 2016

• Na dnešnú nedeľu vyhlásil sv. otec mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa uskutoční vo všetkých katolíckych chrámoch Európy.
• Stretnutie rodičov a deti, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo Štvrtok 28.4.2016 o 17:30 v chráme.
• V sobotu 30.4.2016 sa uskutoční turistický deň pre deti a mládež na trase Sedliská – Hrad Čičva – Vyšný Kazimír (rekreačný areál Lysá Hora). Autobus odchádza o 7:40 zo zastávky Grešová. Záujemcovia nech sa nahlásia u o. kaplána. Poplatok je 4 €.
• Oznamujeme vám, že Púť Božieho milosrdenstva do Krakova sa uskutoční 21. mája 2016. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 5 €.

Milodary na chrám: Bohuznámy daruje 100 €, Ivan s rodinou 50 €, Bohuznáma 50€ a Bohuznáma 10 €.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:
Michal Kačmár, narodený a bývajúci v Prešove, syn rodičov Milana a Márie rod. Šavličovej
a
Lenka Sykorová, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Pavla a Danky rod. Mazurdffovej. Ohlasujú sa po tretí krát.

Roman Bilek, narodený a bývajúci v Prešove, syn Jána a Zuzany rod. Mackovej
a
Ingrid Balogová, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Andreja a Marty rod. Forintovej. Ohlasujú sa po tretí krát.

o. Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu