(FORMÁCIA) Čo je to skauting?

Skauting (z angl. scouting < scout prieskumník < starofr. escoute < lat. auscultare= načúvať) je výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a kozmopolitné črty. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:

aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),
fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),
prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),
inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec),
rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),
priateľská pomoc dospelého.
Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.

V súčasnosti má vyše 36 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem 6 totalitných štátov.
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu