FARSKÉ OZNAMY 04. 04. – 10. 04. 2016

  • Na základe rozhodnutia KBS sa dnes uskutoční na celom Slovensku Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Táto zbierka nadväzuje na vlaňajšiu zbierku na podobný účel, ktorá sa konala na Kvetnú nedeľu v roku 2015.
  • V dnešnú nedeľu o 15:00 hod. popoludní budeme sa v katedrále modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ste srdečne pozvaní.
  • Utorok 5. apríla 2016 o 16:00 hod. CZŠ bl. P.P. Gojdiča pozýva deti a rodičov na zápis do 1. ročníka ZŠ. Rodičia nájdu podrobné informácie vzadu na výveske.
  • Stretnutie rodičov a detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo štvrtok 7.apríla 2016 o 17:30 v katedrálnom chráme.
  • Štvrtok 7. apríla sa na GTF PU o 8:00 hod. uskutoční prednáška: Svätojakubská cesta obrazom i slovom. Bližšie info vzadu na plagáte.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Ivan Bondra, gréckokatolík, narodený a bývajúci v Prešove, syn rodičov Ivana a Heleny rod. Kravčákovej

a

Stanislava Petkova Petkova, gréckokatolíčka, narodená a bývajúca vo Varne – Bulharsko, dcéra Petko Todorov Petkov a Zlaty rod. Bačkovej. Ohlasujú sa po druhý a tretí krát.

 

Ivan Servický, gréckokatolík, narodený v Prešove a bývajúci v Ľuboticiach, syn Jána a Anny rod. Švedovej

a

Miriama Gibľáková, rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Štefana a Emílie rod. Čorňákovej. Ohlasujú sa po druhý a tretí krát.

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu