FARSKÉ OZNAMY 28. 03. – 03. 04. 2016

  • Zajtra v utorok, sv. liturgie budú: 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod.
  • Počas Svetlého týždňa sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť večiereň.
  • Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.
  • V nedeľu 3.4.2016 vás srdečne pozívame na púť Božieho milosrdenstva ktorá sa uskutoční v Ľutine.
  • Budúcu nedeľu o 15:00 hod. popoludní budeme sa v katedrále modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Chceme osobitne poďakovať všetkým dobrodincom ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o skrášlenie našej katedrály či už novými kobercami alebo kvetmi. Úprimne Pán Boh zaplať.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Ivan Bondra, gréckokatolík, narodený á bývajúci v Prešove, syn rodičov Ivana a Heleny rod. Kravčákovej a

Stanislava Petkova Petkova, gréckokatolíčka, narodená a bývajúca vo Varne – Bulharsko, dcéra Petko Todorov Petkov a Zlata rod. Bačkovej. Ohlasujú sa po prvý krát.

Ivan Servický, gréckokatolík, narodený v Prešova a bývajúci v Ľuboticiach, syn Jána Servického a Anny rod. Švedovej a

Miriama Gibľáková, rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Štefana Gibľáka a Emílie rod. Čorňákovej. Ohlasujú sa po prvý krát.

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu