FARSKÉ OZNAMY 21. 03. – 27. 03. 2016

  • Dnes na Kvetnú nedeľu pozývame našich mladých na každoročné stretnutie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom a vladykom Milanom. Miesto stretnutia: Veľká zasadačka Okresného úradu v Prešove (Biely dom) so začiatkom o 13:30 hod. Vstup je voľný.
  • Spovedať chorých z našej farnosti pred sviatkami Paschy budeme pondelok 21. marca v dopoludňajších hodinách. Nahlasovať chorých môžete v sakristii katedrály.
  • Nasledujúci týždeň je „SVATÝ a VEĽKÝ“. Veľký pondelok, utorok a stredu budeme mať večer službu vopred posvätených darov.
  • Svätá spoveď pred sviatkom Paschy bude v katedrále do veľkej stredy 23. marca 2016. Prosíme vás, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a aby ste pristupovali priebežne v kajúcom duchu.
  • Kompletný liturgický program počas sviatkov Vzkriesenia Pána je zverejnený na plagátoch a na našej webovej stránke katedrala.sk. Chceme Vás upozorniť najmä na:
  • Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16:30 hod. a po jej skončení Sväté strasti.
  • Veľký piatok: je to prikázaný sviatok a prísny pôst o 15:00 hod. bude Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s veľkou večiereňou a uložením plaščenice do hrobu.
  • Veľká sobota: o 16:30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
  • Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4:00 utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a po nej Archijerejská sv. liturgia. Prosíme, aby ste si košíky s jedlom dali podľa možností posvätiť ráno po obrade vzkriesenia.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Cena poukazu je 0,30 centov.

Milodary: Rod. Ivančinová 50€. Bohuznáma 20€. Bohuznáma 10€. Štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Daniel Galajda, farár

plagat_pascha_2016-page-001
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu