FARSKÉ OZNAMY 14. 03. – 20. 03. 2016

 

  • Kvetný víkend Prešovskej archieparchie organizuje GMC Bárka Jusková Voľa od 18. do 20. marca 2016. Záujemcovia nech sa hlásia v GMC Bárka prostredníctvom internetu. Víkend vyvrcholí stretnutím s metropolitom Jánom vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove v nedeľu 20. marca o 13.30 hod. Všetci mladí sú srdečne pozvaní.
  • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné  stretnutie sa uskutoční  dňa 15.3.2016 v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove, o 17 hodine. Stretnutie povedie Marián Feckanič, správca farnosti Okružná.
  • marca (štvrtok) bude pred večernou sv. liturgiou o 16:00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, a po sv. liturgii eucharistická pobožnosť za mesto Prešov.
  • Dávame do pozornosti, že marca k nám do katedrály zavítajú manželia Patrick a Nancy Latta žijúci v Medžugorí. Ich svedectvo si môžete vypočuť po sv. liturgii VPD ktorá začne o 16:30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Spovedať chorých z našej farnosti pred sviatkami paschy budeme pondelok 21. marca v dopoludňajších hodinách. Prosíme, aby ste svojich chorých nahlasovali v sakristii katedrály.
  • Všetci veriaci sme pozvaní k pravému pokániu a prijatiu sviatosti zmierenia. V našej katedrále sa môžete počas všedných dní vyspovedať od 6:00 hod. do 17:30 hod. Počet spovedníkov bude navýšený počas sv. liturgií.
  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.
  • Daniel  Galajda

           farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu