FARSKÉ OZNAMY 07. 03. – 13. 03. 2016

  • Dnes je zbierka na Podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií zriadených pri ABÚ. Dôvodom tejto zbierky je, že ABÚ nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktorými by sa vykryli tieto aktivity.
  • Majitelia prešovských herní včera robili proti kampaň a možno aj vy ste podpísali nelegitímnu petíciu (boli v reflexných vestách, nebolo treba dátum narodenia a pod.), preto Vás prosíme, aby ste podpísali legitímny petičný hárok, aby Váš hlas nevyšiel nazmar. Po sv. liturgiách bude táto možnosť v zadnej časti katedrály.
  • Vo štvrtok 10. marca 2016 o 17:30 bude v katedrále stretnutie rodičov a detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sväté prijímanie.
  • Kvetný víkend Prešovskej archieparchie organizuje GMC Bárka Jusková Voľa 18. marca – 20. marca 2016. Záujemcovia nech sa hlásia v GMC Bárka prostredníctvom internetu. Víkend vyvrcholí stretnutím s metropolitom Jánom vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove v nedeľu 20. marca o 13.30 hod. Všetci mladí sú srdečne pozvaní.
  • Dávame do pozornosti že počas pôstu máme v našej katedrále každú stredupiatok modlitbu 6. hodinky o 12:00 hod., a večer o 16:30h. liturgie VPD. Každú nedeľu pred veľkopôstnou večierňou o 16:15 hod. je pobožnosť krížovej cesty.
  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.

Daniel Galajda

     farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu