FARSKÉ OZNAMY 22. 02. – 28. 02. 2016

Tretia zádušná sobota bude 27. februára 2016 a budeme sa modliť za zosnulých od písmena CH po Oštvrtá zádušná bude 5. marca: od P po Z. Stále je tu možnosť obnoviť si hramoty v sakristii, táto možnosť platí aj pre tých ktorí nato zabudli. Ich mená budú čítané pri štvrtej zádušnej sobote 5. marca.

  • Dávame do pozornosti že počas pôstu máme v našej katedrále každú stredupiatok modlitbu 6. hodinky o 12:00 hod., a večer o 16:30h. liturgie VPD. Každú nedeľu pred večierňou o 16:15 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

 

Na katedrálu darovali:

  • Bohuznáma 20 €
  • rod. Zahorjanová 50 €

Daniel Galajda

        farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu