FARSKÉ OZNAMY 15. 02. – 21. 02. 2016

 

  • V dnešnú 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu. Nezabúdajme, že aj almužna je neoddeliteľnou súčasťou a zmyslom pôstneho úsilia. O aktivitách našej GKCH sa môžete dočítať na nástenke vzadu.
  • Druhá zádušná sobota bude 20. februára 2016 a budeme sa modliť za zosnulých od písmena Apo písmeno Tretia zádušná sobota bude 27. februára: od CH po O a štvrtá zádušná bude 5. marca: od P po Z. Obnoviť hramoty si môžete v sakristii.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia ho majú v sakristii na prevzatie a ostatní si môžete nové číslo zakúpiť vzadu.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Cena poukazu je 0,30 centov.
  • Dávame do pozornosti že počas pôstu máme v našej katedrále každú stredupiatok modlitbu 6. hodinky o 12:00 hod., každú nedeľu pred večierňou o 16:15 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

 

o. Daniel Galajda

     farár

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu