FARSKÉ OZNAMY 08. 02. – 14. 02. 2016

V pondelok 8. februára začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Zároveň v tento deň je prísny pôst. Počas tohto obdobia budeme mať v katedrále: každú stredu a piatok na poludnie o 12.00 hod. modlitbu času a večer o 16:30 hod. božskú službu vopred posvätených darov. Každú nedeľu pred večierňou bude pobožnosť krížovej cesty.

  • pôstnu nedeľu 14. februára bude prebiehať v celej našej archieparchii  jarná zbierka na Charitu. Nezabúdajme, že aj almužna je neoddeliteľnou súčasťou a zmyslom pôstneho úsilia. O aktivitách našej GKCH sa môžete dočítať na nástenke vzadu.
  • Stretnutie rodičov a deti, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo Štvrtok 11.2.2016 o 17:30 v chráme.
  • V utorok 9. februára sa o 17:30h. v našej katedrále uskutočnia modlitby za obete obchodovania s ľuďmi. viac info nájdete vzadu na nástenke.

Daniel  Galajda

          farár




© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu