FARSKÉ OZNAMY 01. 02. – 07. 02. 2016

  • V rámci jubilejného Svätého roka milosrdenstva sa   v dnešnú nedeľu uskutoční v našom chráme modlitbové stretnutie. Viac info nájdete vzadu na nástenke.
  • utork 2. februára 2016 máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú ako obvykle vo sviatok 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30, 18:00. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece ktoré si nezabudnite doniesť a po sv. liturgii bude myrovanie. Večiereň sviatku sa pomodlíme v pondelok večer.
  • V sobotu 6. februára vás pozývame na fatimskú sobotu do Ľutiny, ktorú organizuje prešovský protopresbyteriát. Program v Ľutine začína o 9:00h.V sakristii sa môžete zapisovať do autobusu, ktorý bude odchádzať o 7:10 zo zastávky Greššová, cena je 2 €.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Tak to vaše finančné prostriedky budú zmysluplne poukázané. Cena poukazu je 0,30 centov. Viac nájdete vzadu na nástenke.

Milodary na chrám: Bohuznáma 100,-€

Daniel  Galajda

        farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu