FARSKÉ OZNAMY 25. 01. – 31. 01. 2016

  • V dnešnú nedeľu je zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy.
  • Stretnutie rodičov a deti, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo Štvrtok 28.1.2016 o 17:30 v chráme.
  • piatok 29. januára 2016 máme sviatok Troch svätiteľov. liturgie budú ráno 5:45, 7:00 a 8:30 a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Tento sviatok je preložený zo soboty, keď že v sobotu je zádušná sobota.
  • V rámci jubilejného Svätého roka milosrdenstva sa   v nedeľu 31.1.2016 uskutoční v našom chráme modlitbové stretnutie. Viac info nájdete vzadu na nástenke.
  • V sobotu 6. februára vás pozývame na fatimskú sobotu do Ľutiny, ktorú organizuje prešovský protopresbyteriát. V sakristii sa môžete zapisovať do autobusu, ktorý bude odchádzať o 7:10 zo zastávky Greššová, cena je 2 €.
  • Blížia sa zádušné soboty, prvá je 30. januára, preto kto si chce obnoviť – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály.
  • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že stretnutie sa uskutoční dňa 26.1.2016 v Katolíckom kruhu Jarkova 77 Prešov, o 17. hodine. Stretnutie povedie dekan farnosti sv. Mikuláša Jozef Dronzek.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Cena poukazu je 0,30 centov.

Milodary na chrám: Bohuznáma 40,-€, Bohuznáma 50,-€, Bohuznama 30,-€,

Daniel  Galajda

       farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu