FARSKÉ OZNAMY 18. 01. – 24. 01. 2016

  • Od 18. – 25. 1. 2015 prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Prešove sa budeme stretávať na spoločných modlitbách od 18. – 22. 1. 2015. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov tento rok vyvrcholí v našej katedrále. V piatok večer po skončení večernej sv. liturgie sa všetci spolu pomodlíme 9. čas. Viac o tomto ekumenickom týždni nájdete vzadu na plagáte.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy.
  • V piatok je voľnica.
  • V sobotu 7. februára vás pozývame na fatimskú sobotu do Ľutiny, ktorú organizuje prešovský protopresbyteriát. V sakristii sa môžete zapisovať do autobusu, ktorý bude odchádzať o 7:10 zo zastávky Greššová, pri divadle a cena je 2 €.
  • Máme k dispozícií modlitbu sv. otca Františka na mimoriadny svätý rok milosrdenstva. V cene 0,04 centy si ju môžete zakúpiť vzadu u kurátorov.
  • Blížia sa zádušné soboty, prvá tento rok vychádza 30. januára, preto kto si chce obnoviť – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály.

Daniel  Galajda

            farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu