FARSKÉ OZNAMY 11. 01. – 17. 01. 2016

  • Na budúcu nedeľu privítame v našej katedrále relikvie sv. Terézie z Lisieux, ktoré budú v tom čase putovať po Slovensku. Program stretnutia začne o 9:00h. Akatistom za požehnanie rodín a bude pokračovať o 10:00h. archijerejskou svätou liturgiou. Veriaci si môžu uctievať relikvie sv. Terezky až do 13:00 hodiny.

    Z tohto dôvodu sa sv. liturgia v nedeľu o 11:45 ruší, aby každý mal možnosť uctiť si tieto relikvie.

  • Gréckokatolícka charita dáva do pozornosti novo rozbehnutý projekt opatrovateľskej služby pre seniorov, deti, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,… Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
  • Máme k dispozícií modlitbu sv. otca Františka na mimoriadny svätý rok milosrdenstva. V cene 0,04 centy si ju môžete zakúpiť vzadu u kurátorov.
  • Blížia sa zádušné soboty, prvá tento rok vychádza 30. januára, preto kto si chce obnoviť – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály.

Daniel  Galajda

              farár

 
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu