FARSKÉ OZNAMY 04. 01. – 10. 01. 2016

 

  • predvečer sviatku Bohozjavenia, utorok 05. januára sa pomodlíme ráno o 8:00 Kráľovské hodinky a potom večer o 16:00 bude Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Po jej skončení bude Veľké svätenie vody. V tento deň je prísny pôst.
  • stredu 06. januára je sviatok Bohozjavenia nášho Pána. liturgie v tento deň budú ako v nedeľu.
  • 06.januára poobede budeme svätiť domy a byty. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii katedrály.
  • Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára.
  • Máme k dispozícií modlitbu sv. otca Františka na mimoriadny svätý rok milosrdenstva. V cene 0,04 centy si ju môžete zakúpiť vzadu u kurátorov.

Milodary na chrám: Bohuznáma  25 €.,

Daniel  Galajda

       farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu