FARSKÉ OZNAMY 28. 12. 2015 – 03. 01. 2016

  • Máme k dispozícií brožúrku o všetkých katolíckych farnostiach na území Prešova. Sú v nej údaje o farnostiach, fotografie chrámov ako aj rozpis kedy sa slúžia liturgie a kedy sa spovedá. Cena tejto brožúrky je 3€. Výťažok z predaja ostáva pre našu katedrálu.
  • Štvrtok decembra je koniec roka 2015. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to 5:45, 7:00 a 16:30 hod.23:30 hod. sa pomodlíme ďakovný akatist.
  • Tento rok sme mali 41 krstov, 22 sobášov a 42 pohrebov. Počet prijímaní bol 78032.
  • piatok 01. januára je prikázaný sviatok Obrezania Pána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu a po každej bude myrovanie.
  • Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára.
  • januára poobede budeme svätiť domy a byty. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii katedrály.

Milodary na chrám: Bohuznámy 100 €.,  Bohuznáma 100 €.,

Daniel  Galajda

      farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu