FARSKÉ OZNAMY 21. 12. 2015 – 27. 12. 2015

  • Veriaci zo Sídliska III. nám srdečne ďakujú za prejavenú štedrosť a podporu pri výstavbe farskej budovy. V minulotýždňovej zbierke sa vyzbieralo 1034,14 €.
  • Dnes majú naši skauti burzu na ktorej predávajú kalendáre a výrobky v zadnej časti chrámu, po každej sv. liturgií.
  • Predvianočná sv. spoveď tu v katedrále končí v stredu 23. decembra.
  • Liturgický program počas Vianoc v katedrále je uvedený na plagáte vzadu a taktiež na webovej stránke www.katedrala.sk
  • Hneď v úvode 24. decembra chceme upriamiť vašu pozornosť na veľkú večiereň s liturgiou o 15:00 hod. a veľké povečerie o 21:00 hod. Piatok a sobota sú prikázané sviatky a liturgie sú ako v nedeľu.
  • Aj tento rok sa naša farnosť zapája do koledníckej akcie Dobrá novina. Deti budú koledovať v piatok 25. decembra po skončení Veľkej večierne.
  • Máme k dispozícií brožúrku o všetkých katolíckych farnostiach na území Prešova. Sú v nej údaje o farnostiach, fotografie chrámov ako aj rozpis kedy sa slúžia liturgie a kedy sa spovedá. Cena tejto brožúrky je 3€
  • Všetkým prajeme požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Narodenia nášho Pána.

Milodary na chrám: p. Semanová 100 €., Bohuznámy 100 €., Bohuznáma 20 €.,

Z krstín Tomáša Foľvarského 50 €., Z krstu Niny Michaličovej 100 €.,

Daniel  Galajda

         farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu