FARSKÉ OZNAMY 14. 12. 2015 – 20. 12. 2015

  • Veriaci zo Sídliska III. nás poprosili o finančnú výpomoc pri výstavbe farskej budovy. Preto v dnešnú nedeľu bude zbierka na tento účel.
  • Nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď môžete v sakristii katedrály. Spovedať budeme 18. decembra 2015 (piatok) v dopoludňajších hodinách.
  • Predvianočná sv. spoveď tu v katedrále začne v štvrtok 17. decembra a končí v stredu 23. decembra. Nech dobrá sv. spoveď a následná účasť na eucharistii prehĺbi prežívanie tajomstva Narodenia Pána.
  • Liturgický program Vianoc a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov zverejníme počas týždňa na plagátoch a bude aj na našej webovej stránke katedrala.sk
  • Dávame do pozornosti duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne od 18. – 20. decembra 2015 v centre pre rodinu na Sigorde. Viac informácií na centrumsigord.sk
  • Budúcu nedeľu budú mať naši skauti burzu na ktorej budú predávať kalendáre a výrobky v zadnej časti chrámu po skončení sv. liturgií.
  • V tomto svätom roku milosrdenstva je možnosť získania úplných odpustkov aj v našom katedrálnom chráme. Informácie a podmienky získania si môžete prečítať vzadu na nástenke.
  • Stretnutie rodičov a detí, ktoré idú na prvé sväté prijímanie bude vo štvrtok 17. 12. 2015 o 17:30 na fare v nebíčku.
  • 12.2015 máme malú slávnosť k nášmu blahoslavenému biskupovi P.P.Gojdičovi od 16:00h. Srdečne pozývame.

 

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu