FARSKÉ OZNAMY 07. 12. 2015 – 13. 12. 2015

  • Gymnázium bl. P. P. Gojdiča pozýva všetkých ôsmakov a deviatakov na deň otvorených dverí v stredu 9. decembra 2015. Viac informácií vzadu na plagáte.
  • Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky budeme sláviť v utorok decembra. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Večiereň sviatku sa pomodlíme v pondelok po večernej sv. liturgii. Zároveň v deň sviatku sa začína Svätý rok milosrdenstva. Otvorenie roka milosrdenstva v Prešovskej archieparchii bude v nedeľu 13. 12. archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod., pri ktorej sa otvorí Svätá brána.
  • V sobotu 12.12.2015 bude archijerejská sv. liturgia o 10:30h. pri ktorej Metropolita Ján požehná koledníkov Dobrej noviny. Pozývame deti a mládež k účasti na tejto sv. liturgii.
  • Nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď môžete v sakristii katedrály. Spovedať budeme 18. decembra 2015 v dopoludňajších hodinách.
  • Veriaci zo Sídliska III. nás poprosili o finančnú výpomoc pri výstavbe farskej budovy. Preto na budúcu nedeľu bude po každej sv. liturgii zbierka na tento účel.

Milodary na chrám: p. Paločková 30 €.

Daniel Galajda

farár

 

 
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu