FARSKÉ OZNAMY 16. 11. 2015 – 22. 11. 2015

 

  • Bratia a sestry ešte dnes sa dá objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 13,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
  • V dnešnú nedeľu začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
  • Na budúcu nedeľu o 10:00 h. bude archijerejská sv. liturgia s diakonskou vysviackou.
  • V sobotu 21. novembra máme sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00. V piatok sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň sviatku. V sobotu je zároveň dňom modlitby slovenských detí za deti Ukrajiny.
  • Budúca nedeľa je sviatok Krista Kráľa. Liturgie budú ako obvykle, okrem liturgie o 11:45 ktorá sa presúva na 12:15 z dôvodu diakonskej vysviacky. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

 

Dar na chrám: William daruje 40 €.

Bohuznáma 50 €.

 

 

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu