FARSKÉ OZNAMY 09. 11. 2015 – 15. 11. 2015

 

  • Opäť je tu čas, kedy si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 13,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku. Je potrebné nahlásiť sa do 15.11.2015. Po tomto termíne je cena 17,-€.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
  • V nedeľu 15. novembra začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.

 

Dar na chrám: rod. Slimáková daruje 30 €.

 

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu