FARSKÉ OZNAMY 02. 11. 2015 – 08. 11. 2015

• V dnešnú nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU.
• Dnes poobede o 14:30h. sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých.
• Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 6-8. novembra, festival sa uskutoční tu na v katedrále. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
• Dávame do pozornosti, že avizované stretnutie s Patrik a Nency z Medžugoria sa neuskutoční zo zdravotných dôvodov.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 13,-€ s novými prílohami. zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• Drahí veriaci, počas oktávy od 1. do 8. novembra môžeme vyprosiť plnomocné odpustky pre svojich zosnulých. Tí, ktorí nemôžete navštíviť cintorín, môžete sa pomodliť aj tu v katedrále alebo v krypte, ktorá je počas týchto dní otvorená pol hodiny pred každou sv. liturgiou a pol hodiny po sv. liturgii.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu