FARSKÉ OZNAMY 26. 10. 2015 – 01. 11. 2015

FARSKÉ OZNAMY
26. 10. 2015 – 01. 11. 2015

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály.
• Na budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU.
• V nedeľu 01. novembra sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých o 14:30 hod.
• Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 6-8. novembra festival s uskutoční tu na v katedrále. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
• Dávame do pozornosti, že 6. novembra k nám do katedrály zavítajú manželia Patrik a Nency žijúci v Medžugorí. Ich svedectvo si môžete vypočuť po večernej archijerejskej sv. liturgii ktorá začne o 16:30h.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 13,-€ s novými prílohami. zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu