FARSKÉ OZNAMY 28. 09. 2015 – 04. 10. 2015

Farské oznamy 28.09.2015 – 04.10.2015 oznamy

FARSKÉ OZNAMY
28. 09. 2015 – 04. 10. 2015

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály.
• Štvrtok 1. októbra, máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00. V stredu večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom. Myrovanie bude až pri sv. liturgiách v nedeľu.
• V piatok po večernej sv. liturgií sa pomodlíme Akatist k presvätej Bohorodičke.
• V nedeľu 4 . 10. 2015 vás pozývame na odpustovú slávnosť v našej katedrále. Slávnostná sv. liturgia bude o 10:00 hod. s myrovaním a obchodom okolo chrámu. Slávnostným kazateľom je o. Marek Storoška, rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Upozorňujeme, že sv. liturgie budú v nedeľu ako zvyčajne.

Ohlášky:
Michal Kmec, narodený a bývajúci v Prešove, syn Miroslava a Silvie rod. Világiovej
a
Žaneta Krušková, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Alexandra a Danky rod. Curovej. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Jozef Šoltis, narodený a bývajúci v Prešove, syn Jozefa a Agnesy rod. Hrubej
a
Veronika Mikitová, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Miroslava a Kataríny rod. Dujčákovej. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Matej Sedlák, narodený a bývajúci v Prešove, syn Jozefa a Aleny rod. Skaskovej
a
Alena Fecková, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Tibora a Anetty rod. Boricovej. ohlasujú sa po tretíkrát.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu