Aktuality našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY 03. 08. 2020 – 09. 08. 2020

Vo štvrtok máme odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v našej katedrále…

O katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa

Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, už koncom 14. storočia jestvovala špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Stála pri mestskej nemocnici a Dolnej (južnej) bráne, ktorou sa vstupovalo do mesta. Nemocnicu (špitál), ako aj chrám zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii (Ecclesia Beate Márii Virginis in Hospitali) spomína listina z roku 1490, spravovali v roku 1429 augustiniáni. Títo sa venovali práci v nemocniciach a chudobincoch. Takto to spomínajú aj ďalšie pramene. Vysvitá to aj z korešpondencie medzi radnicou v Bardejove a priorom (predstaveným) kláštora v Prešove Ambrózom z roku 1493. Po roku 1540, počas reformácie, používali objekt chrámu slovenskí evanjelici striedavo s rímskokatolíkmi. Do roku 1673 bolo obyvateľstvo Prešova zväčša evanjelické. A príchod cisárskych vojsk do Prešova v marci 1673 otvoril možnosť väčšej rekatolizácie. Spolu s jezuitmi a františkánmi sa starali o duchovné potreby a obnovu obyvateľstva. Veriaci byzantsko-slovanského obradu, v prameňoch uvádzaní ako Graeci ritu žili v meste iba vo veľmi malom počte a nie je známe, že by vykonávali náboženské obrady. V dôsledku niekoľkých únii v priebehu 17. a začiatku 18. storočia bola Katolícka cirkev v Uhorsku postupne posilnená o gréckokatolíckych veriacich. Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stáva chrám a nemocnica majetkom minoritov, ktorí prišli z Poľska. Zásluhu na ich príchode mal cisár Leopold I. a rod Keczerovcov. Minoriti zmenili účel nemocnice na kláštor – konvent koncom 17. storočia, keď sa po krátkej neprítomnosti opätovne vrátili v roku 1686. Kláštor zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. Zobraziť viac o katedrálnom chráme >>>

Relikvie v našej katedrále

02Naša katedrála ponúka jedinečnú možnosť uctiť si svätých, ktorí sú nám jasným svetlom ako žiť s Bohom, v našom katedrálnoch chráme sú ostatky týchto blažených a svätých: Blahoslavený biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič OSBM, Blahoslavený biskup-mučeník Vasiľ Hopko, Sv. Ján Krstiteľ, Sv. prvomučeník Štefan, Sv. Anastázia, panna a mučenica, Sv. Filip Néri, Sv. Anton Padovský, vyznávač a Učiteľ Cirkvi, Sv. Filoména, panna a mučenica. Taktiež sa tu nachádza verná kópia Turínskeho plátna. Turínske plátno (tal. Sacra Sindone z gr. sindón – rubáš) je ľanová plachta rozmerov 4,36 × 1,1 m, hmotnosť plátna 2,5 kg. Na plátne sa nachádzajú nevysvetlené odtlačky a škvrny. Je jednou z najvýznamnejších kresťanských relikvií, keďže podľa tradície ide o ľanovú plachtu, do ktorej Jozef z Arimatey a Nikodém zabalili telo umučeného Ježiša Krista po tom, ako ho zložili z kríža. Obojstranné škvrny na plachte (spredu i zozadu) pripomínajú odtlačok tváre a tela mŕtveho muža s ranami po bičovaní a na rukách a nohách s ranami po ukrižovaní. Charakteristika a umiestnenie rán zodpovedá opisom z evanjelií. Plátno je utkané z ľanovej priadze dobrej kvality. Názov plátna je odvodený od talianskeho mesta Turín, kde je táto relikvia od roku 1578 uschovaná. Plátno bolo vystavené koncom 17. storočia v bočnej kaplnke Turínskeho dómu.  Viac informácií o týchto relikviách nájdete tu >>>

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove nadväzuje na tradíciu katedrálnych zborov, ktoré pôsobili v tunajšom katedrálnom chráme od druhej polovice 19. storočia. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa zborový spev odmlčal takmer na dvadsaťrokov. V roku 1968 sa začala písať história katedrálneho zboru, ako ho poznáme v dnešnej podobe. Zásluhu na tom mal p. Gabriel Mirossay /1923 – 2007/, ktorý po povolení činnosti našej cirkvi obnovil tradíciu zborových spevov v prešovskej katedrále. Zbor, ktorý pod jeho vedením pracoval takmer tridsať rokov sa stal neoddeliteľnou súčasťou významných cirkevných a spoločenských udalostí prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, /teraz už arcibiskupstva/ ako aj mesta Prešov. Po odchode p. Mirossaya z postu dirigenta viedol zbor p. František Šesták. Od roku 2005 zbor pracuje pod vedením Valérie Hricovovej. Repertoár zboru tvoria piesne a skladby liturgické, mariánske, vianočné, pôstne, veľkonočné, príležitostné a panychída. Hlavným poslaním je spev pri bohoslužbách, ale nespočetnekrát sa zbor prezentoval na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí, účinkoval pri rôznych podujatiach cirkevného, ekumenického a kultúrno-spoločenského charakteru. Napríklad: Festival duchovných piesní byzantského obradu Prešov Festival DO-RE-MI-FA Prešov Festival zborových duchovných piesní Prešov Festival vo Vranove – Čemernom Festival Musica Sacra Bratislava Festivaly v zahraničí – Praha, Krakov, Miskolc, Újfehertó, Verbas a inde. Viac informácií o zbore nájdete tu >>>


Modlitba k Svätej Nazaretskej Rodine

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.“ modlitba k Sv. rodine
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu