Aktuality našej farnosti

FARSKÉ OZNAMY 02. 12. – 08. 12. 2019

Túto nedeľu bude zbierka na Charitu. Je to jediný pravidelný finančný príjem Charity. Týmto spôsobom môžeme pomôcť finančne tým, ktorí to potrebujú. Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého nás vo štvrtok 05. decembra 2019 pozýva na Deň otvorených dverí v čase od 9:00 do 14:30 hod. Bližšie informácie sú vzadu na nástenke.…

O katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa

Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, už koncom 14. storočia jestvovala špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Stála pri mestskej nemocnici a Dolnej (južnej) bráne, ktorou sa vstupovalo do mesta. Nemocnicu (špitál), ako aj chrám zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii (Ecclesia Beate Márii Virginis in Hospitali) spomína listina z roku 1490, spravovali v roku 1429 augustiniáni. Títo sa venovali práci v nemocniciach a chudobincoch. Takto to spomínajú aj ďalšie pramene. Vysvitá to aj z korešpondencie medzi radnicou v Bardejove a priorom (predstaveným) kláštora v Prešove Ambrózom z roku 1493. Po roku 1540, počas reformácie, používali objekt chrámu slovenskí evanjelici striedavo s rímskokatolíkmi. Do roku 1673 bolo obyvateľstvo Prešova zväčša evanjelické. A príchod cisárskych vojsk do Prešova v marci 1673 otvoril možnosť väčšej rekatolizácie. Spolu s jezuitmi a františkánmi sa starali o duchovné potreby a obnovu obyvateľstva. Veriaci byzantsko-slovanského obradu, v prameňoch uvádzaní ako Graeci ritu žili v meste iba vo veľmi malom počte a nie je známe, že by vykonávali náboženské obrady. V dôsledku niekoľkých únii v priebehu 17. a začiatku 18. storočia bola Katolícka cirkev v Uhorsku postupne posilnená o gréckokatolíckych veriacich. Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stáva chrám a nemocnica majetkom minoritov, ktorí prišli z Poľska. Zásluhu na ich príchode mal cisár Leopold I. a rod Keczerovcov. Minoriti zmenili účel nemocnice na kláštor – konvent koncom 17. storočia, keď sa po krátkej neprítomnosti opätovne vrátili v roku 1686. Kláštor zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. Zobraziť viac o katedrálnom chráme >>>

Relikvie v našej katedrále

02Naša katedrála ponúka jedinečnú možnosť uctiť si svätých, ktorí sú nám jasným svetlom ako žiť s Bohom, v našom katedrálnoch chráme sú ostatky týchto blažených a svätých: Blahoslavený biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič OSBM, Blahoslavený biskup-mučeník Vasiľ Hopko, Sv. Ján Krstiteľ, Sv. prvomučeník Štefan, Sv. Anastázia, panna a mučenica, Sv. Filip Néri, Sv. Anton Padovský, vyznávač a Učiteľ Cirkvi, Sv. Filoména, panna a mučenica. Taktiež sa tu nachádza verná kópia Turínskeho plátna. Turínske plátno (tal. Sacra Sindone z gr. sindón – rubáš) je ľanová plachta rozmerov 4,36 × 1,1 m, hmotnosť plátna 2,5 kg. Na plátne sa nachádzajú nevysvetlené odtlačky a škvrny. Je jednou z najvýznamnejších kresťanských relikvií, keďže podľa tradície ide o ľanovú plachtu, do ktorej Jozef z Arimatey a Nikodém zabalili telo umučeného Ježiša Krista po tom, ako ho zložili z kríža. Obojstranné škvrny na plachte (spredu i zozadu) pripomínajú odtlačok tváre a tela mŕtveho muža s ranami po bičovaní a na rukách a nohách s ranami po ukrižovaní. Charakteristika a umiestnenie rán zodpovedá opisom z evanjelií. Plátno je utkané z ľanovej priadze dobrej kvality. Názov plátna je odvodený od talianskeho mesta Turín, kde je táto relikvia od roku 1578 uschovaná. Plátno bolo vystavené koncom 17. storočia v bočnej kaplnke Turínskeho dómu.  Viac informácií o týchto relikviách nájdete tu >>>

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove nadväzuje na tradíciu katedrálnych zborov, ktoré pôsobili v tunajšom katedrálnom chráme od druhej polovice 19. storočia. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa zborový spev odmlčal takmer na dvadsaťrokov. V roku 1968 sa začala písať história katedrálneho zboru, ako ho poznáme v dnešnej podobe. Zásluhu na tom mal p. Gabriel Mirossay /1923 – 2007/, ktorý po povolení činnosti našej cirkvi obnovil tradíciu zborových spevov v prešovskej katedrále. Zbor, ktorý pod jeho vedením pracoval takmer tridsať rokov sa stal neoddeliteľnou súčasťou významných cirkevných a spoločenských udalostí prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, /teraz už arcibiskupstva/ ako aj mesta Prešov. Po odchode p. Mirossaya z postu dirigenta viedol zbor p. František Šesták. Od roku 2005 zbor pracuje pod vedením Valérie Hricovovej. Repertoár zboru tvoria piesne a skladby liturgické, mariánske, vianočné, pôstne, veľkonočné, príležitostné a panychída. Hlavným poslaním je spev pri bohoslužbách, ale nespočetnekrát sa zbor prezentoval na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí, účinkoval pri rôznych podujatiach cirkevného, ekumenického a kultúrno-spoločenského charakteru. Napríklad: Festival duchovných piesní byzantského obradu Prešov Festival DO-RE-MI-FA Prešov Festival zborových duchovných piesní Prešov Festival vo Vranove – Čemernom Festival Musica Sacra Bratislava Festivaly v zahraničí – Praha, Krakov, Miskolc, Újfehertó, Verbas a inde. Viac informácií o zbore nájdete tu >>>


Modlitba k Svätej Nazaretskej Rodine

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.“ modlitba k Sv. rodine
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu